Informacje bieżące WBIA

Informacja Uczelnianego Centrum Informatyki 10.01.2018 12:54

W związku z nasilonymi ostatnio próbami wyłudzenia hasła poprzez mail informujący o konieczności "uaktualnienia" konta, UCI przypomina, że nie wysyła tego typu listów do użytkowników usługi pocztowej.
 Prosimy o ignorowanie tej korespondencji.