Informacje bieżące WBIA

KOMUNIKAT NR 1 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2018 r. 05.01.2018 15:07

o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Budownictwa i Architektury

Na podstawie § 5 ust. 7 Regulaminu studiów wyższych w ZUT, w związku z uroczystością wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Budownictwa i Architektury, która odbędzie się w dniu 13 stycznia 2018 r. wyznaczam w tym dniu godziny od 11.00 do 13.00 wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów Wydziału.

 

Rektor

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.