Informacje bieżące WBIA

Komunikat nr 1 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z dnia 07 stycznia 2019 r. 16.01.2019 10:01

o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów.
  • 18 stycznia 2019 r. (piątek) od 11.30 do 15.30 dla wszystkich studentów i doktorantów Uczelni;
  • 24 stycznia 2019 r. (czwartek) od 12.00 do 16.00 dla wszystkich studentów i doktorantów Uczelni.