Informacje bieżące WBIA

Komunikat Nr 1/2020 Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2020 r. 18.06.2020 19:44

w sprawie zasad przygotowania i przebiegu egzaminów dyplomowych w trybie konwencjonalnym w roku akademickim 2019/2020 na studiach prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury

Komunikat Nr 1/2020
Dziekana
Wydziału Budownictwa i Architektury
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
z dnia 18 czerwca 2020 r.
 
w sprawie zasad przygotowania i przebiegu egzaminów dyplomowych w trybie konwencjonalnym
w roku akademickim 2019/2020 na studiach prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury
§ 1
Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie konwencjonalnym
 
 

 

  1. W przypadku egzaminu dyplomowego realizowanego w trybie konwencjonalnym, jego przebieg jest zgodny z procedurą procesu dyplomowania określoną w Zarządzeniu nr 26 Rektora ZUT z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
  2. We wniosku o dopuszczenie pracy do obrony student zaznacza formę przeprowadzenia egzaminu dyplomowego konwencjonalnie lub zdalnie (druk w załączeniu).
  3. Dziekan WBiA w porozumieniu z kierownikiem obiektu wskazuje sale do przeprowadzenia obron, w takiej ilości, aby była możliwość dezynfekcji poszczególnych pomieszczeń po każdym egzaminie dyplomowym.
  4. Dziekanat przekazuje na portiernię listę studentów biorących udział w egzaminie dyplomowym w formie konwencjonalnej, najpóźniej 1 dzień przed terminem obrony, w celu umożliwienia weryfikacji osób uprawnionych do przebywania na terenie obiektu WBiA.
  5. W dniu obrony w formie konwencjonalnej, student wchodzący na wydział jest zobowiązany podać pracownikowi portierni swoje imię i nazwisko oraz wskazać numer sali, gdzie będzie odbywać się obrona jego pracy dyplomowej,
  6. W czasie egzaminu dyplomowego w trybie konwencjonalnym, student powinien mieć maseczkę na twarzy lub przyłbicę ochronną, rękawiczki oraz własny komputer.
  7. W salach obron członkowie Komisji Egzaminacyjnej są oddzieleni od siebie oraz od studenta przesłoną przezroczystą. Dopuszczalne są także przyłbice ochronne.
  8. Kierownik obiektu zapewnia obsługę do przeprowadzenia dezynfekcji powierzchni, a także środki do dezynfekcji rąk oraz w razie potrzeby jednorazowe rękawiczki.
  9. Wymaga się, aby miejsce oczekiwania studenta na obronę było ustalone z opiekunem pracy, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

 

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                     Prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska

                                                                                                                                                             Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury

 

 

Komunikat nr 1/2020 Dziekana WBiA w sprawie zasad dyplomowania w trybie konwencjonalnym

Wniosek o dopuszczenie pracy do obrony