Informacje bieżące WBIA

Komunikat Prodziekana ds. kształcenia na kierunkach Architektura oraz PAWiO 02.07.2020 12:45

W sprawie obowiązku poddania się przez Studentów wchodzących do budynku przy ul. Żołnierskiej 50 pomiarowi temperatury.

Niniejszym wprowadzam obowiązek poddania się przez Studentów wchodzących do budynku przy ul. Żołnierskiej 50 pomiarowi temperatury termometrem przez pracownika portierni.

W wypadku wyniku pomiaru temperatury ≥ 38 stopni Celsjusza pracownik portierni jest zobowiązany do odmówienia wstępu do budynku.

WIZYTY POWINNY BYĆ UZGODNIONE!

Osoby powinny wchodzić pojedynczo!