Informacje bieżące WBIA

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny Patchwork Łódź 01.10.2019 12:51

Ruszył konkurs architektoniczno-urbanistyczny Patchwork Łódź skierowany do studentów Wydziałów Architektury i Urbanistyki, organizowany przez Echo Investment pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi. Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji projektu przestrzeni publicznej na terenie byłych zakładów włókienniczych Karola Scheiblera. 

 

Inwestor we współpracy z renomowanymi pracowniami architektonicznymi przygotował atrakcyjne nagrody wśród, których znalazły się m.in. wyjazd na miesięczną praktykę zawodową do Amsterdamu do renomowanej pracowni projektowej STIR Architecture wraz z pokryciem kosztów utrzymania przez organizatora konkursu oraz miesięczną praktykę zawodową w pracowni architektonicznej Medusa Group z pokryciem przez organizatora kosztów zakwaterowania.

 

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do 15 listopada 2019 r. poprzez stronę internetową fuzja-echo.pl/patchwork/.    

 

Prace konkursowe należy złożyć do końca lutego 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu oraz przyznanie nagród i wyróżnień nastąpi 31 marca 2020 r.    

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!