Informacje bieżące WBIA

Konkurs Förderpreis Beton Central Europe 16.12.2019 09:40

W ramach międzynarodowego konkursu Förderpreis Beton Central Europe po raz pierwszy wyłoniony zostanie laureat w Europie Centralnej. CEMEX zaprasza naukowców oraz specjalistów z obszaru badań nad betonem z Polski, Czech i Niemiec do zgłaszania projektów, mających wpływ na rozwój technologii betonu. Nabór projektów rozpocznie się 1 stycznia 2020 r., a nagrodą jest 10.000 euro.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

 Link do strony