Informacje bieżące WBIA

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską 03.11.2017 09:30

VI edycja

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską obronioną w roku ak. 2016/2017, organizowany pod patronatem  

  • Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie
  • Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  • Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Szczecinie
  • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – Oddział w Szczecinie
  • Szczecińska Energetyka Cieplna

Szczegóły konkursu zawiera Regulamin Konkursu dołączony poniżej w pliku PDF. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z dokumentem.

Harmonogram przeprowadzenia konkursu:

  •  Przyjmowanie prac dyplomowych na konkurs do 15.11.2017r. (termin ostateczny) – budynek WBiA, pok. 202, u Pani Agnieszki Hreczuch, zgłoszenie pracy do konkursu na odpowiednich formularzach należy przesłać na adres Teresa.Rucinska@zut.edu.pl
  • Ocena prac dyplomowych do 31.12.2017r. (z możliwością zmiany terminu z przyczyn uzasadnionych przez Komisję Konkursową)
  • Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu w czasie uroczystości rozdania dyplomów ukończenia studiów w roku ak. 2016/2017, która jest przewidziana na dzień 13 stycznia 2018r.

 

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszenia pracy inż. do konkursu

Formularz zgłoszenia pracy mgr. do konkursu