Informacje bieżące WBIA

LEGIA AKADEMICKA 14.11.2017 11:17

PILOTAŻOWY PROGRAM OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW

 Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów.

„Legia Akademicka” to uruchomiony przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. Wzorem lat 2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

 Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i szkolnictwa Wyższego organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego. 

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów: 

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł. 

Program pilotażu przewiduje także docelowo uruchomienie modułu oficerskiego oraz ujęcie tych absolwentów szkół średnich, którzy w ramach pilotażowego programu klas wojskowych ukończą szkolenie podstawowe – w takim wypadku tacy absolwenci będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego.

Szczegóły programu

Decyzja Ministra Obrony Narodowej związana z uruchomieniem projektu: link

Pobierz: wniosek o przystąpienie do programu Legii Akademickiej

Legia Akademicka Facebook, Twitter

Ulotka promocyjna

Na zdjęciu jest żołnierz w mundurze z bronią w ręku. Nad nim znajduje się logo MON oraz Legii Akademickiej. Zatytułowane jest hasłem "Patriotyzm\Przygoda\Pasja" oraz zachętą do zgłoszenia się do programu pilotażowego LA