Informacje bieżące WBIA

Listy zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia 11.07.2018 12:04

Kierunki: Budownictwo, Budownictwo - specjalność Inżynier Europejski, Inżynieria Środowiska

 

KANDYDAT Z LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW W TERMINIE OD 12 DO 20 LIPCA BR