Informacje bieżące WBIA

Listy zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia 11.07.2018 11:11

na kierunkach Architektura i Urbanistyka oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW

 

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA

lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: ALFABETYCZNA, WG PUNKTÓW

 

KANDYDAT Z LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW

Komisja rekrutacyjna:

ul. Żołnierska 50,

70-210 Szczecin

Pokój 115 (dziekanat) lub 112

tel. 091 449 59 92 lub 091 449 56 11

12 lipca 2018 - 20 lipca 2018 (poniedziałek-piątek od 10 do 14)