Informacje bieżące WBIA

„Materiały, Technologie i Systemy Zarządzania w Budownictwie” 24.04.2018 09:34

Konferencja Naukowo-Techniczna Młodych Naukowców

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 października 2018 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Zapraszamy do zapoznania z Komunikatem 1 oraz szerokim zakresem tematycznym Konferencji.

 

TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA do 10.05.2018r.

 

Macie Państwo możliwość opublikowania swojego artykułu w:

- Zeszycie naukowym PCz seria: Budownictwo – 8 pkt. wg listy MNiSW,

- Archiwum Wiedzy Inżynierskiej

- Production Engineering Archives - 5 pkt.

- Monografii - 5 pkt.

 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konferencji zawarte zostały w załączonym I Komunikacie Konferencyjnym oraz na stronie internetowej

www.mtsz.bud.pcz.pl.

Serdecznie zapraszamy.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny


Zgłoszenia prosimy kierować: mtsz@bud.pcz.pl