Informacje bieżące WBIA

Matlab - nowa wersja 09.10.2017 15:16

Uczelniane Centrum Informatyki zakupiło nowa wersję licencji programu Matlab: The MathWorks Total Academic Headcount (TAH). Licencja ta umożliwia instalację oprogramowania nie tylko na komputerach należących do Uczelni, ale również na komputerach prywatnych studentów i pracowników. Dodatkową korzyścią jest bardzo duży wybór toolbox’ów.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie Uczelnianego Centrum Informatyki