Informacje bieżące WBIA

Obowiązkowy odbiór decyzji o stypendium!!! 09.11.2017 14:48

Na podstawie paragrafu 3 pkt 6 student jest zobowiązany odebrać decyzję o przyznaniu stypendium. 

Decyzje o przyznaniu stypendium na kierunkach: Budownictwo, Inżynieria środowiska są do odebrania w Dziekanacie ds. stypendialnych, p.106, al. Piastów 50

Decyzje proszę odebrać do dnia 16 listopada.