Informacje bieżące WBIA

OGŁOSZENIE DLA DOKTORANTÓW I MŁODEJ KADRY AKADEMICKIEJ 14.02.2020 12:52

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 14.02. 2020 została zakończona rekrutacja kandydatów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do  programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT)

Kierownik Projektu

dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ZUT