Informacje bieżące WBIA

OGŁOSZENIE DLA DOKTORANTÓW I MŁODEJ KADRY AKADEMICKIEJ 23.01.2020 14:22

W ramach programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT)

pozostało jeszcze 5 stypendiów dla doktorantów i 1 stypendium dla młodej kadry akademickiej na sfinansowanie krótkich form kształcenia międzynarodowego.

Preferowane formy działań objęte finansowaniem to:

- aktywny udział w konferencji naukowej zagranicznej (wygłoszenie referatu lub przedstawienie posteru), której tematyka jest związana z tematem pracy doktorskiej kandydata,

- udział w zagranicznej szkole letniej/szkole zimowej, której tematyka jest ściśle związana z tematem pracy doktorskiej kandydata,

-  pobyt ( do 30 dni) doktorantów z ZUT w zagranicznej uczelni w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego.

Koszt opłaty za udział w  wybranej formie aktywności   nie może przekraczać  4.000,00 zł.

W ramach projektu pokrywane są koszty podróży której odległość nie przekracza 2.999 km.

Od dnia 23 stycznia rekrutacja do programu PROM odbywać się będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na stronie na stronie Projektu: www.prom.zut.edu.pl oraz w

w Punktach Kontaktowych.

Kandydaci z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej - budynek CDBN, al. Piastów 45, pokój 1/32, w godz. 9:00 – 12:00 (dr inż. Karolina Szymańska, tel. 91 449 42 69 )

Kandydaci z pozostałych wydziałów ZUT - budynek Wydziału Budownictwa i Architektury, al. Piastów 50, pok. 211, w godz. 9:00 – 12:00 (mgr Aleksandra Łacwik, tel. 91 449 40 01)

lub u Kierownika Projektu:

dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ZUT

Wydział Budownictwa i Architektury, Al. Piastów 50, pok. 218

tel. 914494059

elzbieta.horszczaruk@zut.edu.pl