Informacje bieżące WBIA

OGŁOSZENIE DLA DOKTORANTÓW 08.12.2019 21:20

W ramach programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT)

pozostało jeszcze 8 stypendium dla doktorantów na sfinansowanie krótkich form kształcenia międzynarodowego.

Preferowane formy działań objęte finansowaniem to:

- aktywny udział w konferencji naukowej zagranicznej (wygłoszenie referatu lub przedstawienie posteru), której tematyka jest związana z tematem pracy doktorskiej kandydata,

- udział w zagranicznej szkole letniej/szkole zimowej, której tematyka jest ściśle związana z tematem pracy doktorskiej kandydata,

- pobyt ( do 30 dni) doktorantów z ZUT w zagranicznej uczelni w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego.

Planowany termin drugiej rekrutacji do projektu PROM to 02.01.2020-17.01.2020. Szczegółowe informacje na stronie na stronie Projektu: www.prom.zut.edu.pl oraz w Punktach Kontaktowych.

Kandydaci z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej - budynek CDBN, al. Piastów 45, pokój 1/32, w godz. 9:00 – 12:00 (dr inż. Karolina Szymańska, tel. 91 449 42 69 )

Kandydaci z pozostałych wydziałów ZUT - budynek Wydziału Budownictwa i Architektury, al. Piastów 50, pok. 211, w godz. 9:00 – 12:00 (mgr Aleksandra Łacwik, tel. 914494001)

lub u Kierownika Projektu:

dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ZUT

Wydział Budownictwa i Architektury, Al. Piastów 50, pok. 218

tel. 914494059 elzbieta.horszczaruk@zut.edu.pl