Informacje bieżące WBIA

Ogłoszenie o konkursie nr PROM-ZUT/2019/1 z dnia 02 stycznia 2020 r. 02.01.2020 08:21

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza konkurs dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia (od 5 do 30 dni)  o międzynarodowym charakterze.

Termin składania wniosków: 17 stycznia 2020 do godz. 12:00 Miejsce składania wniosków:

  • dla kandydatów z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, budynek CDBN, al. Piastów 45, pokój 1/32, w godz. 9:00 – 12:00.
  • dla kandydatów z pozostałych wydziałów, budynek Wydziału Budownictwa i Architektury, al. Piastów 50, pok. 211, w godz. 9:00 – 12:00.

 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz  z załącznikami, można znaleźć na stronie:

www.prom.zut.edu.pl  

 

Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy PPI/PRO/2019/1/00008/U/00001