Informacje bieżące WBIA

Ostateczna lista przyjętych w wyniku I rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 10.08.2018 08:04

Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych S2 kier. Architektura i Urbanistyka oraz lista kandydatów przyjętych na specjalność w języku angielskim Architecture and Urban Planning , rok akademicki 2018/2019.