Informacje bieżące WBIA

Podział na grupy 1 roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 29.09.2019 11:28

Kierunki: Budownictwo, Budownictwo spec. IE, Inżynieria Środowiska, Architektura i Urbanistyka, PAWiO

Ze względu na ograniczenia związane z RODO listy z podziałem na grupy zawierają nr albumu. Indywidualny nr albumu został przesłany do Państwa drogą e-mailową. W razie braku wiadomości proszę sprawdzić folder SPAM

Poniżej znajduje się podział na grupy studentów pierwszego roku na kierunkach:

 •  Budownictwo, studia stacjonarne I-ego stopnia:
  Schemat grup wygląda następująco:
  Grupa wykładowa 1 składa się z czterech grup audytoryjnych (zwanych też dziekańskimi):
  - grupa audytoryjna 1, składa się z podgrup laboratoryjnych/projektowych 1 i 2
  - grupa audytoryjna 2, składa się z podgrup laboratoryjnych/projektowych 3 i 4
  - grupa audytoryjna 3, składa się z podgrup laboratoryjnych/projektowych 5 i 6
  - grupa audytoryjna 4, składa się z podgrup laboratoryjnych/projektowych 7 i 8
  PODZIAŁ NA GRUPY DO POBRANIA
 • Budownictwo, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie (Inżynier Europejski), studia stacjonarne I-ego stopnia
  grupa wykładowa 1 składa się z jednej grupy audytoryjnej (zwanej też dziekańską):
  - grupa audytoryjna 1, składa się z podgrup laboratoryjnych/projektowych 1 i 2
  PODZIAŁ NA GRUPY DO POBRANIA
 • Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I-ego stopnia
  Każda forma zajęć odbywa się tylko w jednej grupie
 • Architektura i Urbanistyka, studia stacjonarne I-ego stopnia
  grupa wykładowa 1 składa się z dwóch grup audytoryjnych (zwanych też dziekańskimi):
  - grupa audytoryjna 1, składa się z podgrup laboratoryjnych/projektowych 1 i 2
  - grupa audytoryjna 2, składa się z podgrup laboratoryjnych/projektowych 3 i 4
  Wyjątkiem są zajęcia z przedmiotu Technologie informacyjne, z którego zajęcia będą się odbywać w 5 podgrupach laboratoryjnych
  PODZIAŁ NA GRUPY DO POBRANIA
 • Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia, studia stacjonarne I-ego stopnia
  1. grupa wykładowa składa się z dwóch grup audytoryjnych (zwanych też dziekańskimi):
  - grupa audytoryjna 1, składa się z podgrup laboratoryjnych/projektowych/terenowych 1 i 2
  PODZIAŁ NA GRUPY DO POBRANIA