Informacje bieżące WBIA

POLSKI HERKULES dla Dziekan WBiA dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, prof. ZUT 01.02.2018 09:22

Prof. Maria Kaszyńska Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury na GALI BUILDER AWARDS, która odbyła się w dniu 23 stycznia w sali Multikina Złote Tarasy w Warszawie została nagrodzona statuetką Herkules Polskiego Budownictwa 2017.

Tytuł i statuetka POLSKI HERKULES przyznawane są przez Redakcję i Radę Programową miesięcznika „Builder” firmom, organizacjom i ich szefom za szczególne osiągnięcia i ugruntowaną pozycję w branży budowlanej oraz osobom, które swoją dotychczasową działalnością wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego budownictwa.

Szczegółowe informacje