Informacje bieżące WBIA

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin 06.02.2018 12:26

Mam przyjemność poinformować, że w marcu 2018 r. rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. Fundusz stypendialny stanowi jeden  z instrumentów· realizacji Polityki wspierania rozwoju  nauki i szkolnictwa wyższego (przyjętej Uchwałą Nr XXXII/620/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24  stycznia 2005 roku), a jego celem nadrzędnym jest  zbudowanie w Szczecinie społeczeństwa wiedzy i wykorzystanie tej wiedzy dla  wsparcia priorytetów rozwojowych miasta i regionu...

Więcej informacji w załączniku - załącznik