Informacje bieżące WBIA

Staż badawczy im. Bekkera (NAWA) dla dr hab. inż. Magdaleny Janus, prof. ZUT i dr inż. Pawła Sikory z WBiA. 22.02.2019 13:06

Zarówno dr hab. inż. Magdalena Janus, prof. ZUT (Katedra KIS), jak i dr inż. Paweł Sikora (ZDEiOZwB) odbywają staż w Technical University of Berlin (Niemcy). Przy tej okazji warto przypomnieć, że w ramach Programu im. Bekkera naukowcy zatrudnieni w polskich uczelniach i jednostkach naukowych otrzymują szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie. Beneficjenci programu prowadzą badania naukowe, dydaktykę, pozyskują materiały do publikacji bądź odbywają staż naukowy w wybranym ośrodku goszczącym na całym świecie. Wyjazdy mogą trwać od 3 do 12 miesięcy, a NAWA zapewnia stypendium obejmujące nie tylko koszty utrzymania w zagranicznym ośrodku, ale także dodatek mobilnościowy pozwalający na pokrycie kosztów przeprowadzki.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się także ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące. Aplikacje składają sami zainteresowani, bez uczestnictwa instytucji pośredniczącej. Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu o naborze.