Informacje bieżące WBIA

Studenci Architektury i urbanistyki S2! 23.01.2020 10:14

Osoby, które złożą swoją pracę dyplomową do dnia 31.01.2020r, mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego, który odbędzie się 07.02.2020r o godzinie 9:00.