Informacje bieżące WBIA

Studentko! Studencie! 27.01.2020 15:01

27.01.2020 r. ruszył proces ankietyzacji.

Ankieta będzie aktywna do końca kwietnia 2020 r.

Zapraszamy osoby studiujące na studiach I, II i III stopnia do udziału w anonimowym badaniu mającym na celu ocenę pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. 

Twoja szczera opinia jest dla nas bardzo ważna.

Wypełnienie ankiety zajmuje jedynie kilka minut.

Nie zwlekaj!

Oceń swojego nauczyciela!

Dane wykorzystywane w systemie logowania są szyfrowane. W systemie ankietyzacji nie możliwości identyfikacji osoby wypełniającej ankietę. 

W tym roku po raz pierwszy Wydział, który wykaże się najwyższą frekwencją otrzyma nagrodę specjalną od Prorektor ds. kształcenia. Nagroda zostanie przekazana samorządowi wydziałowemu studentów, który zadecyduje na co ją przeznaczy.