Informacje bieżące WBIA

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 20.03.2020 09:03

Jeszcze do 27 marca br. można składać wnioski o stypendia artystyczne Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Stypendia skierowane są do osób, które zajmują się profesjonalnie działalnością artystyczną i nie ukończyły 35 roku życia. Po ubiegłorocznych zmianach regulaminu przy składaniu wniosku nie ma już obowiązku okazywania dyplomu ukończenia studiów wyższych artystycznych (tancerze baletowi!).

W tym roku przeznaczony na wypłatę stypendiów budżet wynosi 45.000 zł brutto – przyznane zostaną trzy stypendia o wartości 15.000 zł każde.

Mimo aktualnej sytuacji nie zaprzestajemy działań.

Formularz wniosku

Regulamin

Ogłoszenie o naborze