Informacje bieżące WBIA

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 21.08.2019 09:58