Informacje bieżące WBIA

Termin sprawdzianu umiejętności plastycznych na kierunkach Architektura i Urbanistyka (S1) oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1) 27.08.2018 10:42

Dla kandydatów przystępujących do rekrutacji w drugim terminie.

Szanowni Kandydaci!

Przypominamy, że sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach AiU (S1) oraz PAWiO (S1) dla kandydatów przystępujących do rekrutacji w drugim terminie, odbędzie się 14 września 2018 r.