Informacje bieżące WBIA

Terminy składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów 03.10.2019 09:49

Ważne dla studentów studiów niestacjonarnych kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w Dziekanacie do dnia 15 października włącznie.
Ważna uwaga dla studentów niestacjonarnych kierunków  budownictwo i inżynieria środowiska: dziekanat ds. stypendialnych będzie otwarty w pierwszą sobotę zjazdową, tj. 5 października.

Dnia 19 października Dziekanat ds. stypendialnych będzie ZAMKNIĘTY. Wnioski należy złożyć do 15 października; złożenie wniosku po tym terminie może  skutkować nieumieszczeniem na liście rankingowej.