Informacje bieżące WBIA

Uwaga nauczyciele WBiA - Oferta WBiA zajęć w językach obcych na 2018/2019 01.12.2017 14:07

Na podstawie pisma od Prorektora ZUT do dziekanów proszę Państwa o przygotowanie oferty zajęć w językach obcych dla studentów z wymiany międzynarodowej na rok akademicki 2018/2019.

W załącznikach znajdą Państwo "Formatki przedmiotu" oraz "Instrukcję wypełniania".

Termin nadsyłania propozycji 15 styczeń 2018r.

Proszę o przesłanie wersji elektronicznych i papierowych w terminie do 15 stycznia 2018 r. do:

1.       Architektura i Urbanistyka, wzornictwo - dr inż. arch. Lechosław Czernik Lechosław.czernik@zut.edu.pl

2.       Grażyny Dukiewicz (adres e-mailowy: gdukiewicz@zut.edu.pl), do mnie (tylko wersja elektroniczna).

Jeżeli chcą Państwo, aby przedmiot był realizowany w konkretnym (zimowym lub letnim) semestrze proszę to wyraźnie zaznaczyć w rubryce "Semester" wpisując odpowiednio "winter" lub "summer". Jeżeli zamierzają Państwo realizować przedmiot w obu semestrach, proszę wpisać "winter, summer". Oferta jest po akceptacji transferowana do systemu UczelniaXP i dlatego to wyraźne oznaczenie semestru.

W nagłówku formatki proszę umieścić NEW, jeżeli jest to nowa oferta (nowy przedmiot).

Oferta na stronie Erasmusa musi być dostępna w marcu 2018 r. dla potencjalnych studentów zagranicznych.

Oferta na rok akademicki 2017/2018 jest dostępna pod adresami:

www.erasmusplus.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/erasmus_plus/courses_list/Faculty_of_Civil_Engineering_and_Architecture_CE_courses_for_2017-2018.pdf

www.erasmusplus.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/erasmus_plus/courses_list/Faculty_of_Civil_Engineering_and_Architecture_ARCH_courses_for_2017-2018.pdf

Andrzej Pozlewicz

Prodziekan WBiA ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej

 

Załączniki: