Informacje bieżące WBIA

Wybór promotora 02.03.2018 15:27

Studenci Budownictwa i Inżynierii Środowiska - sem. 2/S2 i sem. 8/N1

bardzo proszę o wybranie promotora i ustalenie z nim tematu przyszłej pracy dyplomowej, która będzie realizowana w roku 2018/2019, w semestrze zimowym na studiach S2 (przyszły 3 semestr) i N1 (przyszły 9 semestr). Termin w jakim należy wykonać to zadanie mija 10 marca 2018 r. Komisja programowa powinna tematy zatwierdzić do dnia 31 marca, celem ich ogłoszenia w Internecie. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie na listę nowych tematów.
dr inż. Teresa Rucińska, prodziekan ds. nauczania na kierunkach:
budownictwo, inżynieria środowiska