Informacje bieżące WBIA

Wybór przedmiotów obieralnych na semestr letni 2018/19 14.12.2018 12:13

Kierunki: Budownictwo S2 (sem. 1, 2 BH), Inżynieria Środowiska S2 sem. 1, Budownictwo S1 (tylko specjalność OiZwB Inżynier Europejski) sem. 3 i 5

W dniu 14.12.2018 uruchomiony został wybór przedmiotów obieralnych na semestr letni 2018/19

Wyboru dokonujemy w e-dziekanacie pod adresem edziekanat.zut.edu.pl

Lista przedmiotów do wyboru znajduje sie w pliku PDF do pobrania.

Informacje nt. przedmiotów można znaleźć na stronie krk.zut.edu.pl - przy czym należy pamiętać o wybraniu odpowiedniego rocznika toku studiów, zgodnego z rokiem ROZPOCZĘCIA (przykładowo semestr 4 2018/19 obowiązuje tok studiów 2017/18)

Zapisuj na przedmioty obieralne można dokonywać do dnia 18.12.2018

UWAGA!! Studenci, którzy nie zapiszą się na przedmiot obieralny, w efekcie mogą nie zostać dopisani do listy studentów danego przedmiotu.