Informacje bieżące WBIA

Wybór przedmiotów obieralnych na semestr zimowy 2019/20 20.09.2019 13:26

- Budownictwo S2, Inżynieria Środowiska S2

W e-dzieknacie pod adresem edziekanat.zut.edu.pl/WU/ został uruchomiony wybór przedmiotów obieralnych na semestr zimowy 2019/20.

Przedmioty wybierają studenci, którzy wchodzą na semestr 3 studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska.

Do wyboru jest po jednym w dwóch grupach przedmiotów:

  • Przedmioty Humanistyczno-Społeczne
  • Wybrane Zagadnienia Kultury

Informacje nt. treści programowych znajdują się w Sylabus KRK

20.09.2019 została również wysłana wiadomość e-mail do wszystkich studentów kończących 2 semestr studiów. W razie braku wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM (szczególnie użytkowników Gmaila)

Wyboru można dokonywać do 24.09.2019