Informacje bieżące WBIA

Wyciąg z listy najlepszych absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie studiów I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 03.01.2018 10:24

uprawnionych do ubiegania się o umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej (tylko absolwenci WBiA)

 

Lista najlepszych absolwentów I stopnia

Lista najlepszych absolwentów II stopnia