Informacje bieżące WBIA

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską obronioną w roku ak. 2017/2018 28.01.2019 14:18

VII edycja

Konkurs był organizowany pod patronatem Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział w Szczecinie, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej - Oddział w Szczecinie, Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o

 

Wyniki konkursu do pobrania w formacie PDF