Informacje bieżące WBIA

Zapraszamy na otwarte seminarium doktorskie na kierunku Architektura i Urbanistyka 11.04.2019 10:20

Wtorek 16 kwietnia 2019 o godz. 14:15, sala wykładowa 124 przy ul. Żołnierskiej 50.

 

Szanowni Państwo,

We wtorek 16 kwietnia 2019 o godz. 14:15 w sali wykładowej 124 w budynku Architektury przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie odbędzie się Otwarte Seminarium Doktorskie, na którym doktoranci zaprezentują założenia swoich prac badawczych oraz dokumenty i materiały do otwarcia przewodów doktorskich na kierunku kształcenia architektura i urbanistyka.

 

Zgłoszono do otwarcia przewody doktorskie następujących osób:

 

1.    mgr  Anna Pazdur-Czarnowska    

opiekun naukowy: dr hab. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT;  

prof. dr  hab. Zbigniew Paszkowski

 "Rola interaktywności w kształtowaniu wnętrza miejskiego".

 

2.    mgr inż. arch. Kinga Cichocka

opiekun naukowy:  prof. dr hab.Zbigniew Paszkowski

"Odrzańska oś rozwoju przemysłowego Szczecina i jej znaczenie współczesne".

 

3. mgr inż. arch. Małgorzata Gościniak 

opiekun naukowy:  dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio

"Dom podmiejski. Typy urbanizacji obrzeżnych stref mieszkaniowych 

Szczecina, po roku 1989."

 

4. mgr inż. arch. Magdalena Zych

opiekun naukowy: dr hab. Marek Wołoszyn, prof. ZUT

"Nowe tendencje w funkcjonowaniu szkół wyższych a urbanistyka i 

architektura szczecińskiego ośrodka akademickiego" 

 

Posiedzenie Komisji Doktorskiej A

16 kwietnia (wtorek) godz. 13:15 w sali 117 przy ul. Żołnierskiej 50

 

Otwarte Seminarium Doktorskie: 

16 kwietnia (wtorek) godz.14:15 w sali wykładowej 124 przy ul. Żołnierskiej 50

 

W trakcie seminarium Doktoranci zaprezentują swoje prace badawcze w 15 min. prezentacjach. Po prezentacjach przewidziana jest dyskusja.

 

Seminarium Doktorskie ma charakter otwarty – zapraszamy wszystkich chętnych do wysłuchania prezentacji i wzięcia udziału w dyskusji.

 

Z poważaniem

Prof. Zbigniew Paszkowski