Informacje bieżące WBIA

Zaproszenie na otwarte Seminarium Doktorskie 23.11.2018 12:45

Szanowni Państwo,

 

W związku ze złożeniem wniosków o otwarcie przewodu doktorskiego przez

Pana mgr  Waldemara Jędrykę

oraz

Panią mgr inż. arch. Beatę Iżykowską,

zapraszam na otwarte Seminarium Doktorskie, na którym Kandydaci zaprezentują tematykę i założenia planowanych do otwarcia prac doktorskich.

Pan Waldemar Jędryka przedstawi referat pt.: „Więźby częściowo otwarte w kościołach Pomorza Zachodniego”,

natomiast

Pani Beata Iżykowska zaprezentuje referat pt.: „Architektura pokoju szpitalnego a jakość przestrzeni prywatnej pacjenta”.

 

Seminarium Doktorskie odbędzie się w dniu 28.11.2018

o godz. 12:00, w budynku Architektury przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie, sala 124.

 

Proszę PT członków Komisji i wszystkich zainteresowanych o udział w Seminarium.

 

Pozdrawiam

Przewodniczący Komisji Doktorskiej A

Prof. Zbigniew Paszkowski

 

-- 

Prof.dr hab. inż. arch. Zbigniew Władysław Paszkowski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Historii i Teorii  Architektury

prof.paszkowski@gmail.com