Informacje bieżące WBIA

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej 19.06.2019 13:06

DZIEKAN l RADA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA l ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. arch. KATARZYNY KRASOWSKJEJ która odbędzie się w dniu 1 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali 302 gmachu Wydziału Budownictwa i Architektury przy al. Piastów 50 w Szczecinie.

Szczegóły w załączniku