Informacje bieżące WBIA

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jana Janusza 26.08.2019 09:58

Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. JANA JANUSZA, która odbędzie się w dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz. 12.00, w sali 124 gmachu Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie.

Temat rozprawy doktorskiej:

"Model rozwoju obszarów zabudowy jednorodzinnej i jego zastosowanie w projektowaniu urbanistycznym"

Zaproszenie w formacie PDF

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim oraz recenzje dostępne są w zakładce Awanse naukowe