Informacje bieżące WBIA

Zaproszenie na seminarium naukowe prezentujące założenia rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Wasiluka 30.01.2019 13:59

KATEDRA GEOTECHNIKI serdecznie zaprasza pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury na SEMINARIUM NAUKOWE prezentujące założenia rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Wasiluka pt.

"Analiza wpływu niedokładności przy wykonywaniu próbnych obciążeń statycznych obciążenia pali na interpretacje wyników krzywej Q-s"


Seminarium odbędzie się w dniu 06.02.2019 r. o godz. 13:30, w sali 121 Budynku WBiA przy al. Piastów 50 w Szczecinie

Pełne zaproszenie w formacie PDF