Informacje bieżące WBIA

Zaproszenie na seminarium naukowe prezentujące założenia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Budzińskiego 05.04.2019 09:40

KATEDRA DRÓG I MOSTÓW ma zaszczyt serdecznie zaprosić pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury na SEMINARIUM NAUKOWE na którym mgr inż. Bartosz Budziński przedstawi założenia rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ rodzaju i ilości lepiszcza na czas relaksacji naprężeń w mastyksie asfaltowym wysokogrysowym SMA-MA stosowanym do warstwy ochronnej na obiektach mostowych".

Zaproszenie