Informacje bieżące WBIA

Zaproszenie na seminarium naukowe prezentujące założenia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Karola Krzysztofa Federowicza 05.04.2019 09:29

KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU zaprasza serdecznie wszystkich pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury na seminarium naukowe na którym mgr inż. Karol Krzysztof Federowicz przedstawi założenia rozprawy doktorskiej pod tytułem „Wpływ pielęgnacji na skurcz kompozytów cementowych wykorzystywanych w technologii druku 3D".

Zaproszenie