Informacje bieżące WBIA

Zaproszenie na seminarium naukowe prezentujące założenia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Kurnatowskiego 05.04.2019 11:30

KATEDRA BUDOWNICTWA WODNEGO ma zaszczyt serdecznie zaprosić pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury na SEMINARIUM NAUKOWE na którym mgr inż. Marek Kurnatowski przedstawi założenia rozprawy doktorskiej pt.: „Badanie wpływu zmian parametrów drgań
niwelatora na dokładność wyznaczenia przemieszczeń pionowych metodą niwelacji precyzyjnej”.

Zaproszenie