Informacje bieżące WBIA

Zaproszenie na seminarium naukowe prezentujące założenia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Siemaszko 28.03.2019 11:10

KATEDRA GEOTECHNIKI zaprasza serdecznie wszystkich pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury na seminarium naukowe na którym mgr inż. Paweł Siemaszko przedstawi założenia rozprawy doktorskiej pod tytułem "Analiza wpływu skrócenia trzonu pala na opór pobocznicy".

Zaproszenie