Informacje bieżące WBIA

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 09.09.2019 09:15

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE zapraszają na PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. arch. JUSTYNY JUCHIMIUK która odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 13.30 w sali 124 gmachu Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie.

Szczegóły w załączniku