Obrony rozpraw doktorskich

Obrony rozpraw doktorskich z dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka

 

Imię i nazwisko

PromotorTermin obrony rozprawy doktorskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej i autoreferat

Recenzje rozprawy doktorskiej

2019
mgr inż. arch.
Karol Kowalski
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkewicz, prof. ZUT

18.09.2019

- zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- streszczenie w języku polskim

- streszczenie w języku angielskim

- dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB, Politechnika Białostocka

- prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak

mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkewicz, prof. ZUT

19.09.2019

- zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- streszczenie w języku polskim

- streszczenie w języku angielskim

- dr hab. inż. arch. Anna Bać, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

- dr hab. inż. arch. Mariusz Zadworny, prof. P.Cz., Politechnika Częstochowska

mgr inż. arch.
Jan Janusz
dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT

18.09.2019

- zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- streszczenie w języku polskim

- streszczenie w języku angielskim

- dr hab. inż arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB

- prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

mgr inż. arch. Katarzyna Krasowskaprof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

01.07.2019

- zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- streszczenie w języku polskim

- streszczenie w języku angielskim

- dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK

- dr hab. inż. arch. Michał Stangel

2018
mgr inż. arch.
Anita Wszołkowska-Szewczyk
prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki

29.06.2018

- zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

- streszczenie w języku polskim

- streszczenie w języku angielskim

- prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, PP

- prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, P Wroc

2017
mgr inż. arch.  Piotr Brzeziński

 - streszczenie w języku polskim

 - streszczenie w języku angielskim

- dr. hab. inż. arch. Cezary Głuszek, PW

- dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. PP


2016

mgr inż. arch.

Dorota Janisio-Pawłowska

- streszczenie rozprawy w języku polskim

- streszczenie rozprawy w języku angielskim

prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej, PŚ

dr hab. Andrzej Majdowski, prof. UMK

mgr inż. arch.

Jakub Gołębiewski

- streszczenie rozprawy doktorskiej

- dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW

dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. PG


2015

mgr inż. 
Jakub Bil

 

 - streszczenie rozprawy doktorskiej

 

- prof. dr hab. inż. arch.
E. Niezabitowska z Politechniki Śląskiej

- dr hab. inż. arch. W. Wawrzyniak 
prof. P Wroc, prof. UAP

2011

mgr inż. Agnieszka Rek-Lipczyńska

- rozprawa doktorska

prof. dr hab. inż. arch. A. Kudłaczek

-  prof. dr hab. inż. arch. J. Radziewicz-Winnicki

mgr inż. Paweł Rubinowicz

- streszczenie rozprawy doktorskiej 

-   prof. dr hab. inż. arch. P. Gajewski

-   prof. dr hab. inż. arch. A. Niezabitowski