Otwarte przewody doktorskie

Otwarte przewody doktorskie z dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka

Imię i nazwisko

Jedn. org.

Data seminarium naukowego

Temat otwieranego przewodu doktorskiego

Opiekun naukowy

2019
Magdalena ZYCHNowe tendencje w funkcjonowaniu szkół wyższych a urbanistyka i architektura ośrodków akademickichDr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT
Małgorzata GOŚCINIAKTypy podmiejskiej urbanizacji mieszkaniowej Szczecina po 1989 rokuDr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio
Kinga CICHOCKAOdrzańska oś rozwoju przemysłowego Szczecina i jej znaczenie współczesneProf. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Anna PAZDUR-CZARNOWSKASztuka i architektura w dobie mediów informatycznych – rola interaktywności w kształtowaniu wnętrza miejskiegoProf. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Katarzyna MYŚLIŃSKAModel kształtowania przestrzeni publicznej dla osób niewidomych i niedowidzącychDr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT
Mikołaj HEIGELWspółczynnik koncentracji kategorii cechy zabudowy miejskiej jako uzupełnienie badań Metodą Diagramu CiągłościProf. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
Agnieszka WOJCIECHOWSKAProjekty i realizacje architektów zatrudnionych w Państwowym biurze projektowo-badawaczym budownictwa ogólnego MIASTOPROJEKT – Szczecin w latach 1949-1989. Próba oceny w kontekście osiągnięć architektury polskiej II połowy XX wiekuDr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio
Katarzyna FLORYSIAKBioklimatyczna adaptacja budynków gospodarczych na obszarach wiejskich za pomocą prefabrykowanych struktur drewnianychProf. dr hab. inż. Zbigniew Paszkowski
Waldemar JĘDRYKAWięźby częściowo otwarte w kościołach Pomorza ZachodniegoProf. dr hab. inż. arch. Jan Tajchman
Beata
IŻYKOWSKA
Architektura pokoju szpitalnego a jakość przestrzeni prywatnej pacjentadr hab. inż. arch. Marek Czyński, prof. ZUT
2018
Aleksandra
HAMBERG-FEDEROWICZ
Beton historyczny w architekturze oraz jego wpływ na kształtowanie krajobrazu
kulturowego Pomorza Zachodniego w latach 1855-1945
 • prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
 • dr inż. arch. Izabela Kozłowska - prom. pomocniczy
Tomasz
SACHANOWICZ
Twórczość architektoniczna Zbigniewa Abrahamowiczadr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT
Kamila
NOWAK
Architektura obiektów biurowych w Szczecinie w latach 1989-2018 i jej rola w rozwoju przestrzennym miastadr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio
Alicja
ŚWITALSKA
Metoda oceny dynamiki rozwoju przestrzennego na przykładzie Polic
 • dr hab. inż. arch. Piotr Arlet
 • dr inż. arch. Klara Czyńska - prom. pomocniczy
Danuta
KONIECZNA
Architektura zmiennofunkcjonalna domów jednorodzinnychprof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski
2017
Jan Paweł
JANUSZ
Model rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jego zastosowania  w projektowaniu urbanistycznym
 • dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT
 • dr inż. arch. Paweł Rubinowicz - prom. pomocniczy
Marek
ANTOSZCZYSZYN
Koncepcje kształtowania przestrzeni publicznej w okresie III Rzeszy Niemieckiejdr hab. inż. arch. Krystyna Januszkewicz, prof. ZUT
Karol                     KOWALSKIModelowanie parametryczne w projektowaniu obiektów architektonicznych o formie swobodnejdr hab. inż. arch. Krystyna Januszkewicz, prof. ZUT
Agnieszka          LAMPRECHTWestend w Szczecinie – oddziaływanie piękna architektury klasycznej
 • prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
 • dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska
- prom. pomocniczy
Alicja             CYKALEWICZ -TYMBARSKAKoncepcje modernistyczne w
architekturze Pomorza Zachodniego w latach 1900-1914
prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski
Aleksandra
HALAREWICZ
Ocena wybranych elementów przestrzeni architektonicznej placówek oświatowych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnymdr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun
Eliza
GOCZYŃSKA
Powtarzalność a indywidualność w architekturze domów jednorodzinnych na
przedmieściach Szczecina
dr hab. inż. arch. Piotr Arlet
Agnieszka
RATAJEWSKA
Metoda integracji przeciwdziałań powodzi w planowaniu przestrzennym na przykładzie dorzecza Odry
 • prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki   
 • dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska  -prom. pomocniczy
Adriana
SZUBRYT-OBRYCKA
Kształtowanie centrów interwencyjnych na obszarach zurbanizowanych   
 • dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT
 • dr inż. arch. Klara Czyńska - prom. pomocniczy
Natalia PASZKOWSKAProblem mimesis w architekturze w dobie morfogenetycznych cyfrowych narzędzi projektowaniadr hab. inż. arch. Krystyna Januszkewicz, prof. ZUT
Jakub
FIDOR
Wpływ biernych systemów konwersji energii słonecznej na architekturę pasywnych domów jednorodzinnych w technologii szkieletu drewnianego
 • dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT
 • dr inż. arch. Leszek Świątek - prom. pomocniczy
Michał
GOLAŃSKI
Problem implementacji drewna
w realizacji form swobodnych
w architekturze początku XXI wieku
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ZUT
2015
mgr inż. arch. Piotr GradzińskiIAiPP, ZPAzaproszenie na seminarium naukoweZastosowanie Analizy Cyklu Życia (LCA) w architekturze domów jednorodzinnych

dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn prof. ZUT

 

promotor pomocniczy

 

dr inż. arch.

Leszek Świątek

mgr inż. arch.

Katarzyna Krasowska

IAiPP

ZTAHIKZ

zaproszenie na seminarium naukoweRozwój zrównoważony małych miast w kontekście wykorzystania zewnętrznych środków finansowych - na przykładzie małych miast Pomorza Zachodniego w okresie 2004-2014prof.  dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

mgr inż. arch.

Robert Mazur

IAIPP

KAWTiMP

zaproszenie na seminarium naukowe

 

przewód doktorski otwarty w dniu 21.01.2015 r. 

Szczecińska twórczość Adolfa Thesmachera na tle kierunków architektury XX wieku w Niemczech

prof. dr hab. inż. arch.

Adam Szymski  

 

promotor pomocniczy

dr inż. arch. Krzysztof Bizio

2014

 

 

 

 

mgr inż. arch.

Marek Ostrowski

IAIPP

ZPA

zaproszenie na seminarium naukowe

 

przewód doktorski otwarty w dniu 01.10.2014 r. 

Problem identyfikacji terytorialnej w kształtowaniu zabudowy wielorodzinnej Szczecina

dr hab. inż. arch. Marek Czyński prof. ZUT

mgr inż. arch.  Justyna Juchimiuk

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

zaproszenie na seminarium naukowe  

 

przewód doktorski otwarty w dniu 25.06.2014 r.

Wpływ odnawialnych źródeł energii na architekturę wybranych obiektów w Polsce po roku 2004

dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz

mgr inż. arch. Dorota Janisio- Pawłowska

KAWTiMP

zaproszenie na seminarium naukowe  

 

przewód doktorski otwarty w dniu 25.06.2014 r.

Ewolucja myśli architektonicznej w obiektach sakralnych na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski

 

 

promotor pomocniczy

dr inż. arch. Wojciech Bal
mgr inż. arch. Piotr Brzeziński

 

Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy

w Bydgoszczy

Wydział Budownictwa, Architektury

i Inżynierii Środowiska

Katedra Architektury

zaproszenie na seminarium naukowe  

 

przewód doktorski otwarty w dniu 14.05.2014 r.

Kujawsko-pomorskie wieże ciśnień. Stan zasobu, systematyka i współczesna rola w przestrzeni

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT

 

 

promotor pomocniczy

dr inż. arch. Maciej Płotkowiak
2013

 

mgr inż. arch. Agnieszka Kruszko
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT

zaproszenie na seminarium naukowe  

 

przewód doktorski otwarty w dniu 20.11.2013 r.

Możliwości rewitalizacji terenów przyszkolnych w kontekście współczesnych trendów projektowych na przykładzie wybranych szkół podstawowych z terenu Szczecina

prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski

 

 

 

promotor pomocniczy

dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka

 

mgr inż. arch. Jakub Bil

 

Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego Wydział Architektury

i Sztuk Pięknych

zaproszenie na seminarium naukowe  

 

przewód doktorski otwarty w dniu 19.06.2013 r.

 

zmiana tematu przewodu doktorskiego w dniu 18 marca 2015 r.

Badania naukowe z wykorzystaniem metody Evidence Based Design w procesie modernizacji szpitali objętych ochroną konserwatorską (ze szczególnym uwzględnieniem szpitali psychiatrycznych)

 

 

 

 

 

Zmieniony temat przewodu doktorskiego:

Wykorzystanie metody Evidence Based Design w procesie modernizacji szpitali psychiatrycznych

dr hab. inż. arch. Marek Czyński

2012

 

 

 

 

mgr inż. Jakub Gołębiewski

 

IAIPP

ZTAHiKZ

 

zaproszenie na seminarium naukowe

przewód doktorski otwarty 31.10.2012 r.

Zdarzenie architektoniczne w rewitalizacji terenów śródmiejskich - na przykładzie Międzyodrza w Szczecinie

dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski, prof. ZUT