Otwarte przewody doktorskie

Otwarte przewody doktorskie z dyscypliny naukowej inżynieria środowiska

 

L.P.Imię i Nazwisko Jednostka organ.Data otwarcia przewodu Temat rozprawy doktorskiejPromotor
2019
1.Norbert LASKOWSKI17.04.2019Kryteria estymacji parametrów konceptualnych modeli hydrologicznych relacji opad-odpływDr hab. inż. Jacek Kurnatowski
2.Rafał CIEPŁUCH17.04.2019Wpływ zmiany batymetrii kanału Duńczyca na rozprzestrzenianie i przemianę zanieczyszczeń wprowadzanych jako zrzut ścieków przemysłowychDr hab. inż. Andrzej Aniszewski, prof. ZUT
2018
1.Kamil KuźmińskiKIS14.03.2018Zastosowanie zaawansowanych metod utleniania do usuwania surfaktantów z wodydr hab. inż. Magdalena Janus, prof. nadzw.
2017
1.Jerzy NejranowskiKOWiC25.10.2017"Określenie poborów chwilowych ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych"prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
2.Robert MańkoKBW25.10.2017"Wpływ udrożnienia kanałów Międzyodrza i remontu zabudowy hydrotechnicznej na przepływy w sieci rzecznej dolnej Odry"dr hab. n.t.
Ryszard Ewertowski
3.Justyna KiperKIS25.10.2017"Metody zagospodarowania osadów ściekowych z ubocznymi produktami spalania węgla oraz biomasy"dr hab. inż.
Anna Głowacka, prof. ZUT