Wydziałowe Komisje ds. Przewodów Doktorskich

Na podstawie Uchwały nr 34/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. Rada Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie powołała stałe wydziałowe komisje ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie architektura i urbanistyka oraz w dyscyplinie budownictwo na kadencję 2016/2020 w następujących składach:

 

Aktualny skład Wydziałowej Komisji d/s przewodów doktorskich w dyscyplinie architektura i urbanistyka 

Przewodniczący:  

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

Członkowie:  

prof. zw. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki

dr hab. inż. arch. Aleksandra Satkiewicz-Parczewska, prof. nadzw.

dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. nadzw.

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. nadzw.

dr hab. inż. arch. Marek Czyński, prof. nadzw.

dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. nadzw.

dr hab. Jerzy Lipczyński, prof. nadzw.

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet

dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun

dr hab. Renata Jackowiak

                                                  

 

Wydziałowa Komisja d/s przewodów doktorskich w dyscyplinie budownictwo:      

 

Przewodniczący:  

prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Meyer

Członkowie:  

prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal                                          

prof. zw. dr hab. inż. Halina Garbalińska                             

dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. nadzw.               

prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz                             

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. nadzw.             

prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki                   

dr hab. inż. Paweł Mieczkowski                                           

prof. zw. dr hab. inż. Romuald Orłowicz                             

dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. nadzw.             

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik

 

Skład Komisji ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie inżynieria środowiska:

Przewodniczący:

            prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik

Członkowie:

dr hab. inż. Andrzej Aniszewski                                          

dr hab. nt Ryszard Ewertowski                                           

dr hab. inż. Janus Magdalena, prof. nadzw.              

dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. nadzw.               

prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki                   

dr hab. inż. Jacek Kurnatowski                                             

dr hab. inż. Andrzej Wieczorek, prof. nadzw.         


Uchwała nr 34

 

Powrót