Składy wydziałowych komisji programowych

Wydziałowe Komisje Programowe

 

Na podstawie § 13, p.1 załącznika nr 2 do Statutu ZUT w Szczecinie, Rada Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie Uchwałą nr 6 z dnia 26 września 2012 r. powołała Wydziałowe Komisje Programowe na kadencję 2012-2016 i określiła ich zadania.

 

Aktualny skład Wydziałowej Komisji Programowej na kierunku: Architektura i urbanistyka – zatwierdzony w dniu 30.09.2015 r.

1.      prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki                        - Przewodniczący

2.      dr hab. inż. arch. Piotr Arlet                                                przedstawiciel ZGWiP

3.      prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek Czyński                         przedstawiciel ZPA

4.      dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska                              przedstawiciel ZUPRiZ

5.      prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski                      przedstawiciel KHiTA

6.      prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski                                 przedstawiciel KAWTiMP

7.      dr hab. Jerzy Lipczyński                                                       przedstawiciel KSW

8.      dr hab. Renata Jackowiak                                                    przedstawiciel KW

9.      dr inż. Karolina Kurtz                                                          przedstawiciel pozostałych jednostek WBiA

10.    Agnieszka Polak                                                                  reprezentant studentów

11.    Marek Orłowski                                                                   interesariusz zewnętrzny Prezes SARP O/Sz-n

12.    prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn                      członek RW

13.    prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz           członek RW

14.    dr inż. Grzegorz Wojtkun                                                     członek RW

 

 

Aktualny skład Wydziałowej Komisji Programowej kierunku: Budownictwo – zatwierdzony w dniu 21.11.2018. r.

1.      prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk      Przewodnicząca

2.      dr inż. Wiesław Paczkowski                         przedstawiciel Inżyniera Europejskiego

3.      dr inż Małgorzata Abramowicz                    przedstawiciel ZDKM

4.      dr inż. Ewa Silicka                                        przedstawiciel ZDMB

5.      dr inż. Rafał Nowak                                      przedstawiciel KBOiKD

6.      dr inż. Piotr Freidenberg                              przedstawiciel KKŻiTB

7.      mgr inż. Robert Mańko                                 przedstawiciel KBW

8.      dr inż. Karolina Kurtz-Orecka                       przedstawiciel KFBiMB

9.      dr inż. Grzegorz Szmechel                            przedstawiciel KG

10.    mgr inż. Dominik Kacprzak                           przedstawiciel KDiM

11.    dr inż. Krystyna Araszkiewicz                        przedstawiciel ZDEOiZwB

12.    Jakob Golon                                                   reprezentant studentów

13.    mgr inż. Grzegorz Krzywicki                          interesariusz zewnętrzny (PWG EDIT Sp.z o.o.)

 

Aktualny skład Wydziałowej Komisji Programowej kierunku: Inżynieria środowiska – zatwierdzony w dniu 30.09.2015 r.

1.      prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik                           - Przewodniczący

2.      dr inż. Ewa Figiel                                                        przedstawiciel KOWiC

3.      dr hab. inż. Anna Iżewska                                           przedstawiciel KIS

4.      dr inż. Adam Krupiński                                                przedstawiciel KG

5.      dr inż. Anna Roszak                                                     przedstawiciel KBW

6.      dr inż. Jacek Mazur                                                      przedstawiciel KIS

7.      prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Getka                       przedstawiciel WTM

8.       prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz           przedstawiciel WIMiM

9.      Bartosz Bogusławski                                                    reprezentant studentów

10.    inż. Ryszard Wójcik                                                      interesariusz zewnętrznyZWIK Sp.z o.o. w Szczecinie

 

Aktualny skład Wydziałowej Komisji Programowej kierunku: Wzornictwo – zatwierdzony w dniu 18.11.2015 r.

1.      dr hab. Renata Jackowiak                                     - Przewodniczący

2.      dr hab. inż. arch. Piotr Arlet                                     przedstawiciel ZGWiP

3.      dr hab. Jerzy Lipczyński                                            przedstawiciel KSW

4.      dr inż. Marcin Królikowski                                        przedstawiciel WIMiM

5.      dr Artur Świtalski                                                      przedstawiciel KW

6.      mgr Kamila Nowak                                                   przedstawiciel KAWTiMP

7.      dr Bogusława Koszałka                                            sekretarz

8.      Magdalena Noworyta                                               reprezentant studentów

9.      mgr inż. Paweł Jędra                                               interesariusz zewnętrzny Dyr. techn. ROCA Polska